Header Image

Siudat vibrante, bruisende stad

Als het kloppend hart van Curaçao, een unieke havenstad van grote cultuur-historische waarde, biedt Willemstad ruimte voor uiteenlopende gebruikers en doelgroepen. In 2018 heeft de overheid met bewoners, stakeholders en lokale en internationale experts, waaronder de Verenigde Naties, gewerkt aan een toekomstige identiteit voor de districten van de binnenstad. Momenteel wordt gewerkt aan het vormgeven van een revitaliseringsprogramma voor de binnenstad, genaamd ‘suidat vibrante’. Een programma waarmee de overheid wil voortbouwen op de diverse identiteiten en samen met publieke en private partijen de mogelijkheden benutten die de binnenstad biedt. De buurten moeten aantrekkelijk en toegankelijk zijn zodat er een binnenstad ontstaat waarin de mensen, net als vroeger, willen wonen, werken en tijd doorbrengen.

Het doel is om Willemstad te transformeren in een bruisende stad door:

  • Publiek, private en publiek-private projecten van verschillende schaal, van groot tot klein ter versterking van de verschillende identiteiten
  • Creëeren van nieuwe manieren van leven en wonen in de binnenstad
  • Zorgen voor gemakkelijke toegang met de auto en het openbaar vervoer, ondersteund door een verdere centralisatie van parkeerfaciliteiten
  • Het aangenaam en aantrekkelijk maken van wandelen en fietsen in de binnenstad
  • Het vergroenen van de binnenstad.

UNESCO Werelderfgoedstad

Willemstad staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO met niet minder dan 760 beschermde monumenten. De stad onderscheidt zich door de vier historische wijken Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo die elk hun eigen geschiedenis, karakter en grote diversiteit in stedenbouwkundige opzet en architectuur kennen. De gebouwen en monumenten heben Europese details, afkomstig uit de Nederlandse, Spaanse en Portugese steden waarmee Willemstad samenwerkte.

Sociaal-economisch potentieel

Het grote aantal toeristen en de verscheidenheid van het aanbod van investeringsprojecten (vanaf Euro 200.000 tot Euro 15 miljoen) in de binnenstad biedt ruimte voor diverse activiteiten (horeca, toerisme, huisvesting en cultuur) en uiteenlopende gebruikers en doelgroepen (als eigenaar, exploitant, ontwikkelaar of huurder). Daarnaast zijn fiscale incentives (zoals geen overdrachtsbelasting, vrijstelling van belasting op dividenden en interest, tax holiday, incl. vrijstelling van invoerrechten) en subsidies voor de restauratie van monumenten (tot 60% van de kosten) beschikbaar. Dit alles maakt investeren en ondernemen in Willemstad extra aantrekkelijk, wat ook blijkt uit het grote aantal monumenten wat reeds is opgeknapt. Met nieuwe investeringen en bedrijvigheid wordt de gestarte transformatie van de stad tot een bruisend centrum verder versterkt.

Cultureel Willemstad

Ook op cultureel gebied bestaan er mooie kansen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de binnenstad niet alleen gevuld wordt met winkels, horeca en hotels, maar dat er ook ruimte is voor culturele ondernemers: galeriehouders, producenten van lokale ‘arts and crafts’, ateliers, musea, etc. Het netwerk van deze initiatieven en ondernemers in de binnenstad kan worden verkend via een wandelroute.